Kurs for fjørfetransportsjåfører

I henhold til transportregelverket må alle som skal utføre næringsmessig transport av fjørfe gjennomføre kurs og få utstedt kompetansebevis. Animalia arrangerer to kurs per år.

Om kurset

Teorikurset gjennomføres på én dag. Til kurset må kursdeltakerne ha med seg attest for opplæring i avliving. Dagen avsluttes med flervalgsprøve som må bestås. Ved levert attest og bestått prøve får arbeidsgiver (transportør) beskjed om dette.  Deltakerne må selv søke Mattilsynet via Skjematjenestene om kompetansebevis. Kursbevis fra Animalia må legges ved.

Nyhetsbrev for transportører og andre

Via vår nyhetsbrevtjeneste vil vi sende ut informasjon som har med fjørfetransport å gjøre, så som kurs, dyretransportaktuelle tema, regelverksendringer, etc.

Alle som ønsker slik informasjon må melde seg på her