Kurs for dyrebilsjåfører fjørfetransport

Sjåfører og eventuelt ledsager som arbeider med fjørfetransport må ha kompetansebevis utstedt av Mattilsynet. Tar du Animalias e-læringskurs om transport av fjørfe, kan du søke om å få kompetansebevis på Mattilsynets skjemasider.

Tidligere har kurset vært arrangert som et dagskurs. Nå har vi laget et mer komprimert e-læringskurs, slik at du kan gjennomføre kurs når det passer deg. Vi anbefaler at du går igjennom kapitlene flere ganger før du prøver deg på eksamen.

Du må ha minst 80 % riktige svar, og du har bare tre forsøk. Når du har bestått eksamen, kan du laste ned et eksamensbevis, som gir grunnlag for å søke mattilsynet om kompetansebevis. Mer informasjon om dette finner du hos Mattilsynet.

Kursdeltagere som har bestått eksamen, vil bli invitert til samlinger med plukkelagsledere og andre dyrebilsjåfører i etterkant. Deltagelse på slike samlinger er ikke obligatorisk.