Kurstilbud for veterinærer om dyrevelferdsprogrammer

Dyrevelferdsprogrammer er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå utvikler Animalia et opplæringsprogram i 3 moduler for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer. Modul 1 lanseres i høst. 

  • Modul 1 gir innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle, i tillegg til hvordan gjennomføre DVP–besøket.
  • Modul 2 vil ha veilednings/rådgivningsmetodikk som tema.
  • Modul 3 vil ta for seg de ulike produksjonsdyra og deres atferd og behov, ulike produksjonsformer, samt velferdsindikatorer som er både ressurs og dyrebaserte.

Opplæringsprogrammet skal gi kunnskap om og støtte god samhandling med produsenter og god dyrevelferd hos produksjonsdyra. Sentralt innhold blir veterinærens rolle og ansvar i dyrevelferdsprogrammene, kommunikasjon med produsent, dokumentasjon i fagsystemer, tiltak, avvik og oppfølging, avgrensing mot Mattilsynets oppgaver og grunnleggende om dyrevelferd, atferd og velferdsindikatorer.

Opplæringsprogrammet utvikles med blir digitale teorimoduler, videoleksjoner og webinarer og avsluttende tester. Alle moduler og læringsaktiviteter må gjennomføres for at opplæringsprogrammet godkjennes.