Dyrevelferdprogrammer og veterinærens rolle

Dyrevelferdsprogrammene er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Nå tilbyr Animalia et kurs i 3 moduler for veterinærer i arbeid med dyrevelferdsprogrammer.

Modul 1 lanseres nå og er gratis. Registrer deg her og ta kurset gratis
Har du allerede registrert deg, eller har en bruker på læringsplattformen klikk her: https://learn.didac.no/animalia 

De to påfølgende modulene som er under utvikling vil koste kr. 4000,- til sammen.

Alle de tre modulene må gjennomføres for at opplæringen skal bli godkjent og du kommer på Animalias liste over DVP-veterinærer Du vil få varsel på e-post etter hvert som de andre modulene blir lansert og lagt i vår nettbutikk. Dersom du gjennomfører modul 1 før du kjøper tilgang til resten av kurset, blir det automatisk registrert.

For å få godkjenning som DVP-veterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre hele kurset – altså alle tre moduler med tilhørende webinarer – innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinær kan utføre DVP-besøk for storfe uten godkjenning frem til 1.10.2022.

  • Modul 1 - Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle gir en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle, i tillegg til en overordnet gjennomgang av hvordan et DVP-besøk skal gjennomføres. Etter å ha gått gjennom modul 1, vil du få tilbud om å delta på et webinar for oppsummering og diskusjon rundt læringsinnholdet.

Siden dyrevelferdsprogrammet for storfe starter innrullering av besetninger fra 1. januar 2022, inviterer vi til en times webinarer for storfe, og påmelding skjer inne på læringsplattformen.

  • Mandag 29.11.21 kl. 20.00
  • Torsdag 02.12.21 kl. 20.00
  • Torsdag 16.12.21 kl. 15.00

Vi tilbyr også egne webinarer for svin og fjørfe med ca en times varighet. Påmelding skjer inne på læringsplattformen.

  • Webinar for svin: 11.01.2021 kl. 09.00
  • Webinar for fjørfe: 18.01.22 kl. 09.00

Flere datoer for webinarer kommer etter hvert. Påmelding til webinar skjer i kursportalen etter gjennomført nettkurs modul 1. Obs!: Du må ha gjennomført nettkurset i modul 1 før webinaret.

  • Modul 2 – Veiledning og motivasjon til forbedring vil ha veiledningsmetodikk, kommunikasjon og hvordan bruke veiledning til motivasjon til forbedring som tema. Modulen lanseres i første kvartal 2022.
  • Modul 3 – Velferdsindikatorer i husdyrproduksjonene går nærmere inn på det enkelte dyreslagets atferd og behov. Modulen omfatter ressurs- og dyrebaserte velferdsindikatorer som inngår i dyrevelferdsprogrammet for det aktuelle dyreslaget. Modulen kommer våren 2022.

Kurset skal gi kunnskap om og støtte god samhandling med produsenter og god dyrevelferd hos produksjonsdyra. Sentralt innhold blir veterinærens rolle og ansvar i dyrevelferdsprogrammene, kommunikasjon med produsent, dokumentasjon i fagsystemer, tiltak, avvik og oppfølging. Det vil også tydeliggjøre avgrensingene mot Mattilsynets oppgaver og KSL.

Velkommen til kurs!