Plussprodukter

Får din bedrift maksimalt av verdi på slaktet? Et nytt e-læringskurs for plussprodukter er nå ferdig utviklet og tilbys kjøttbedrifter. Målet er økt verdiskaping, høyere produktkvalitet og økt stolthet til faget. Har dine ansatte den kunnskapen de trenger for at verdier ikke skal gå tapt?

Et slakt er mye mer enn kjøtt, norsk kjøttindustri har i alle år vært svært flinke til å ta vare på alle verdier tilknyttet slaktedyrene, ull, hud, tarm, spiselige plussprodukter, dyremat og protein- og fettråstoff. Kunnskap hos den enkelte ansatte er nøkkelen til godt arbeid med plussprodukter.

LETT Å BRUKE, LETT Å FORSTÅ

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Kurset vil fungere som en nyttig innføring for nyansatte og sesongarbeidere, i tillegg kan det brukes som repetisjon og felles referanseramme for alle ansatte.

HVA LÆRER DU?

Kurset består av 9 kapitler, og det er særlig temaer som mattrygghet, regelverk og miljø som vil være viktig for alle ansatte. I tillegg omhandler kurset spesifikke plussprodukter som: ull, hud og skinn, tarm, spiselige produkter, dyremat og protein- og fettråstoff.

Slakteriene bestemmer selv om den enkelte medarbeider skal ta hele eller deler av kurset.

Kurset kan avsluttes med en test, og ved bestått test registreres dette i systemet og man kan skrive ut et kursbevis.