Småskalakurs fjørfe høst 2020

14. og 15. september 2020 planlegger Animalia kurs (om forholdene tillater det) for småskalaprodusenter som ønsker å slakte fjørfe for salg. Kurset er godkjent av Mattilsynet, og retter seg mot de som ønsker å søke godkjenning for slakting av inntil 10 000 fugler (kylling/høns, kalkun, vaktel eller and og gås) for salg direkte til forbruker eller detaljist.

Kurset har hovedfokus på kylling/høns. Om du i tillegg vurderer å søke godkjenning for slakting av vaktel, kalkun eller and/gås, må du i lære deg innholdet i faktaark for de artene du ønsker å bli eksaminert om før du møter på kurset. Faktaarkene finnes i et virtuelt klasserom du får tilgang til etter påmelding. Her får du også tilgang til to e-læringskurs (stell av fjørfe og hygiene ved slakting). Begge e-læringskurs skal være gjennomgått og ettertest bestått før ankomst.

Kurset avsluttes med en flervalg-eksamen. Erfaring så langt viser at de som stryker ikke har tatt faktaarkene på alvor.