Småskalakurs fjørfe 2021

16.-17.mars 2021 arrangerer Animalia digitalt kurs for småskalaprodusenter som ønsker å søke om godkjenning for slakting av inntil 10 000 fugler (kylling/høns, kalkun, vaktel, and og gås) for salg direkte til forbruker eller detaljist.

Kurset har hovedfokus på kylling/høns. Ønsker du å søke godkjenning for flere arter, må du i lære deg innholdet i faktaark for aktuelle arter før kursdagene. Faktaarkene finnes i et virtuelt klasserom du får tilgang til etter påmelding. Her får du også tilgang til to e-læringskurs: Stell av fjørfe og Hygiene ved slakting. De skal være gjennomgått og ettertest/eksamen bestått før kurset starter.  

Kurset avsluttes med en flervalg-eksamen per art. Erfaring så langt viser at de som stryker ikke har tatt faktaarkene på alvor.