Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, og Norsk Fjørfelag.

Hva lærer du?

Kurset gir røkteren nødvendig kunnskap om fjørfeets biologi og atferd, dyrevelferd, hygiene og renhold, helse og sykdom. Alle ledd i kyllingproduksjonen, fra forberedelser før innsett til plukking, blir omtalt.

Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.