Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura, og Norsk Fjørfelag.

Lett å bruke - Lett å forstå

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Hva lærer du?

Kurset gir røkteren nødvendig kunnskap om fjørfeets biologi og atferd, dyrevelferd, hygiene og renhold, helse og sykdom. Alle ledd i kyllingproduksjonen, fra forberedelser før innsett til plukking, blir omtalt.

Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.