Hva leter du etter?

Bærekraft, miljø og klima

Bærekraft-, miljø- og klima er et av Animalias seks kjerneområder. For norske kjøtt- og eggprodusenter er det et mål å drive på en måte som ivaretar hensynet til bærekraft, miljø og klima. Kunnskap er viktig for å oppnå dette.


Publisert: 13 okt, 2016 Oppdatert: 04 jan, 2019

Utfordringen er å produsere mer mat med utgangspunkt i norske ressurser, med minst mulig belastning på miljøet. Animalia skal bidra ved å formidle kunnskap, initiere forskning som er relevant for norske forhold og samarbeide med myndigheter, forskning og fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.