Påstandskalkulatoren

Påstandskalkulatoren er et nyttig verktøy for å kartlegge ernærings- og helsepåstander som kan være aktuelle å bruke i markedsføring av matvarer.

Påstandskalkulatoren sjekker raskt og enkelt innholdet i matvaren mot de ulike grenseverdiene i påstandsregelverketKalkulatoren viser kun tillatte påstander, men har også et søkbart påstandsbibliotek hvor alle godkjente påstander finnes. Påstandskalkulatoren tar derimot ikke hensyn til relevans. Du må selv vurdere om påstanden er relevant for produktet ditt og at den ikke vil virke villedende for forbrukeren. For eksempel: selv om påstanden saltfri vises på kaffe, er det ikke ensbetydende med at det er tillatt å bruke påstanden.

Kalkulatoren kan både være til hjelp for å vurdere påstander på eksisterende produkter, men også ved utvikling av nye produkter eller reformulering av produkter, ved at næringsverdiene kan endres og kalkulatoren raskt beregner potensielle påstander. Kalkulatoren kan derfor egne seg både for produktutviklere, kvalitetssjefer, ernæringsansvarlige og andre som har ansvar for merking i bedrifter. 

Ønsker du eller din bedrift en presentasjon av kalkulatoren eller har spørsmål kan dere ta kontakt med Torill Emblem Nysted

Påstandskalkulatoren finner du her