Regelverk for produktpåstander

Ernæring og helsepåstander skal hjelpe bedrifter til å få like konkurransevilkår og gi høy forbrukerbeskyttelse.

Hva er en påstand?

En ernæringspåstand sier noe om hva en matvare inneholder, for eksempel jern, proteiner, mettet fett o.l. Regelverket lister opp hvilke påstander man kan bruke og hvilke mengder matvaren må inneholde for å kunne deklarere en ernæringspåstand.

En helsepåstand sier noe om effekten matvaren har på kroppen. Dette kan være en funksjon, for eksempel «vitamin C bidrar til immunsystemets normale funksjon», det kan si noe om risikofaktorer for sykdom eller noe om barns utvikling.

Hvem må følge regelverket?

Det som avgjør om forordningen må følges eller ikke er om påstandene brukes i den hensikt å fremme salg eller forbruk av enkelte matvarer. Dette kan være både på emballasje, på nettsider eller i reklame. Det gjelder både gjennom bruk av bilder, symboler, tekst og grafikk som kan oppfattes som at matvaren har spesielle egenskaper. Pressen, vitenskapelige publikasjoner, veiledning eller offentlige kostråd er ikke omfattet av regelverket.

Animalia har utviklet et verktøy som vi håper kan være til hjelp for din bedrift. Påstandskalkulatoren beregner mulige påstander basert på grenseverdiene i regelverket.

Har du spørsmål knyttet til regelverket og kalkulatoren ta kontakt med torill.emblem.nysted@animalia.no