Karbonkretsløpet

Dyras foredling av planteressurser som ikke kan spises av mennesker direkte, medfører utslipp av klimagasser. Mesteparten av disse utslippene skyldes metan fra naturlige prosesser i fordøyelsen hos husdyr som storfe og sau samt lystgass fra gjødsel som inngår i nitrogenets naturlige kretsløp.

Karbonkretsløpet og miljøkonsekvenser

Matproduksjon foregår som en del av karbonkretsløpet (se bilde nedenfor). Det innebærer at matproduksjonen griper inn i en økologisk balanse. Det gjelder både ting vi høster direkte fra naturen, uten at produksjonen har vært påvirket av menneskehender, og det gjelder den mest industrielle produksjonen. Både utslipp og binding av CO2 inngår i karbonkretsløpet, og balansen mellom disse betyr noe for hvor mye CO2 som slippes ut.

Dette skiller klimagassutslipp fra biologisk produksjon fundamentalt fra klimagassutslipp fra bruk av fossile kilder. Det siste innebærer en varig frigjøring av karbon som har vært bundet. Denne forskjellen kommer sjelden fram i debatten rundt klimagassutslipp.