Hva leter du etter?

Ernæringskompetanse i forskningsprosjekter

Vi som jobber i «Kjøtt og egg i kostholdet» har bred erfaring og kunnskap om deltakelse i ulike forskningsprosjekter, både som faglig aktør, men også som prosjektledere.  Vi er opptatt av å ta bransjen videre med ny kunnskap og innovative prosjekter. 


Publisert: 15 mar, 2017 Oppdatert: 15 mar, 2017

Vi jobber merkenøytralt med hele bransjen, både små og store bedrifter samt ulike fagmiljøer. Når man jobber på tvers av bransjen er taushetsplikt og konfidensialitet viktig.  

Vi har bred ernæringskompetanse, også ut over våre to kjernematvaregrupper. Ellen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og Hanne har en mastergrad i samfunnsernæring, noe som gir oss breddekunnskap innen ernæringsfaget. Vi har god kunnskap om myndighetenes råd og retningslinjer for kosthold og ernæring, samt kosthold for utsatte grupper. Vi har erfaring med å tenke forskningsprosjekter innenfor relevante problemstillinger for kosthold og helse. I mange prosjekter må man også se på hele verdikjeden og vi har erfaring med å tenke ernæring i et helhetlig perspektiv «fra fôr til folkehelse». Vi samarbeider ofte med andre i Animalia for å dekke flere fagfelt i forskningsprosjekter der det er behov.  

Vi har god kjennskap til påstandsregelverket og andre relevante regelverk for matbransjen, og kan bidra til å sparre forskningsideer i lys av hva som kan kommuniseres i etterkant til forbrukere og fagmiljøer. Vi har et bredt kontaktnett, både innen ulike fag- og forskningsmiljøer, myndigheter og ernæringsfeltet. Både Ellen og Hanne har jobbet mye med kommunikasjon til ulike målgrupper på ulike flater som sosiale medier, nettsider, fagblader o.l.