Hva leter du etter?

Hva er forskjellen på bearbeidet og rødt kjøtt?

I kostrådene anbefales det å redusere inntaket av rødt kjøtt og av bearbeidet kjøtt. Kjøttslagene som regnes som røde er storfe, svin, sau og geit. Det finnes ulike måter å bearbeide kjøtt på og det er primært kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitritt eller nitrat som bør reduseres.


Publisert: 17 feb, 2017 Oppdatert: 17 feb, 2017

Et av kostrådene anbefaler oss å redusere inntaket av rødt kjøtt. Med det menes kjøtt fra storfe, svin, sau og geit. Tidligere anbefalte helsemyndighetene å øke inntaket av lyst kjøtt, som de definerte som kylling, kalkun og svin. I kostrådene som kom i 2011, er svin omklassifisert og regnes nå som rødt kjøtt. Den faglig mest korrekte klassifiseringen ville vært midt i mellom, ettersom svinekjøtt inneholder en blanding av både lyse og røde muskelfibre.

Hva slags bearbeiding bør reduseres?

Kostrådene anbefaler også at ved en reduksjon av inntaket av rødt kjøtt bør man fortrinnsvis redusere inntaket av bearbeidet rødt kjøtt. Det er mange ulike måter å bearbeide kjøtt på og langt fra alle er omfattet av dette rådet. Det er primært kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitritt eller nitrat som bør reduseres. Dette er for eksempel bacon, pølser og spekepølser. Derimot er det i orden å velge kjøttvarer som er tilberedt ved koking, steking, tørring, hermetisering, fermentering eller frysing.

Velg ubearbeidet kjøtt eller bytt til hvitt

Reduser inntaket av bearbeidede kjøttvarer ved å velge rene råvarer med lite fett og salt i stedet. For de som har for høyt inntak av bearbeidet rødt kjøtt, anbefaler helsemyndighetene å erstatte dette med kjøtt fra kylling og kalkun.

Kostrådet anbefaler oss å begrense inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt til maks 500 g per uke.

Kilde: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring 2011.