Kjøtt er en næringsrik matvare

Kjøttprodukter bidrar med viktige næringsstoffer som protein, A- og B-vitaminer, samt mineraler som sink, selen og jern.

Et moderat inntak av magre kjøttprodukter kan derfor med fordel inngå i kostholdet1. Helsedirektoratets kostråd åpner for at vi kan spise inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uken. Kostrådene har ingen mengdeanbefaling for fjørfekjøtt.

Kjøtt og kjøttprodukter er med andre ord en svært næringsrik matvare. Rent kjøtt har en kombinasjon av viktige næringsstoffer man ikke finner i andre enkeltmatvarer. Ifølge Norkost 32, en kostholdsundersøkelse blant voksne i Norge fra 2011, er kjøtt og kjøttprodukter blant de viktigste kildene til jern, B12 og proteiner i kostholdet vårt.

Kjøtt inneholder viktige næringsstoffer

Noen næringsstoffer kan ikke kroppen lage selv, men må tilføres gjennom kosten. Disse kalles essensielle næringsstoffer. Jern er ett eksempel. De viktigste kildene til jern i kostholdet vårt er grove kornprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, grønnsaker og egg2.

Hvor verdifull en matvare er som jernkilde, avhenger av hvor mye det er naturlig å spise av den og hvor lett tilgjengelig jernet er. Hemjern, som fortrinnsvis finnes i animalske matvarer, tas lettere opp i kroppen vår enn ikke-hemjern, som er typen jern som finnes i vegetabilske matvarer. «Kjøttfaktoren», som antas å være et peptid i kjøtt, fisk og skalldyr, bedrer opptaket av ikke-hemjern 3. Vitamin C bidrar også til at jern tas lettere opp. Å spise kjøtt og grønnsaker sammen i et måltid, øker derfor det totale jernopptaket.  

Vitamin B12 er også essensielt og finnes hovedsakelig i kjøtt, fisk, melk, ost og egg. I enkelte vegetabilske matvarer kan det finnes spor av vitamin B12, men innholdet er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. Å utelate animalske matvarer helt eller delvis fra kostholdet fører derfor ofte til at B12-behovet må dekkes med kosttilskudd 4.

Høy proteinkvalitet i animalske matvarer

Proteiner kan ha lav eller høy kvalitet, og dette bestemmes blant annet av andelen og sammensetningen av essensielle aminosyrer. Animalske matvarer har høy proteinkvalitet fordi sammensetningen av aminosyrer er god og fordi kroppen vår kan utnytte proteinet godt.

Gode kilder til fullverdig protein er egg, melk, kjøtt, fisk og soyabønner. Fordi andre vegetabilske matvarer ikke har tilstrekkelig mengde og variasjon av essensielle aminosyrer, må man sørge for å kombinere ulike matvarer for å få en fullverdig proteinsammensetning.

Kilder:

1. Kostråd om kjøtt og kjøttprodukter - www.helsenorge.no. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/velg-magert-kjott. Accessed February 11, 2020.

2. Universitetet i Oslo, Mattilsynet, Helsedirektoratet. Norkost 3 - En Landsomfattende Kostholdsundersøkelse Blant Menn Og Kvinner i Norge i Alderen 18-70 År, 2010-11. Oslo; 2011.

3. Kjøttfaktor – Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/.search?query=kjøttfaktor. Accessed February 11, 2020.

4. Vitamin B12-mangel - www.helsenorge.no. https://helsenorge.no/sykdom/blod-og-lymfe/vitaminb12-mangel. Besøkt 11, 2020.