Hva leter du etter?

Næringsstoffer i kjøtt

Det finnes en rekke ulike næringsstoffer, som både hver for seg og sammen er viktige for at kroppen skal fungere optimalt. De kan deles inn i noen hovedkategorier; energigivende og ikke-energigivende, vitaminer, mineraler og sporstoffer.


Publisert: 17 feb, 2017 Oppdatert: 20 feb, 2017

I følge norsk regelverk er det lov å si at en matvare inneholder et vitamin, mineral eller sporstoff dersom innholdet i 100 gram minst utgjør 15 % av en verdi som regnes som et felles europeisk referanseinntak. Alternativt kan man si at matvaren er kilde til det gitte næringsstoffet. Dersom den sammen mengde matvare bidrar med 30 % av referanseverdien eller mer er det lov å si at matvaren har et høyt innhold av eller er rik på det gitte næringsstoffet. For en drikkevare er kravene halvparten av kravene for matvarer; henholdsvis 7,5 % og 15 % av referanseinntaket.

Det er også lov til å oppgi innholdet av vitaminer og mineraler per porsjon, for eksempel dersom den er pakket som én porsjon. Les mer om regelverket for ernærings- og helsepåstander

Energigivende næringsstoffer

Det er hovedsakelig fire ulike næringsstoffer som gir kroppen energi; proteiner, fett, karbohydrater og alkohol. I tillegg kommer kostfiber. Fiber er en type karbohydrater, som er delvis ufordøyelig. Derfor regnes energitilførselen fra fiber bare som halvparten av andre karbohydrater. Ikke-energigivende næringsstoffer er en fellesbetegnelse på næringsstoffer som er nødvendige for kroppens funksjoner uten at de bidrar med energi, som for eksempel vitaminer og mineraler.

Vitaminer

Stavelsen vita i ordet vitamin står for liv. Et vitamin er dermed et stoff som det er livsnødvendig å få tilførsel av fra mat eller drikke. Det finnes ulike vitaminer: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K1 og K2. I tillegg finnes det noen B-vitaminer som ikke har nummer, bare navn: folat, pantotensyre og biotin. Vitaminer deles i fettløselige og ikke fettløselige. De fettløselige er vitamin A, D, E og K, mens B-vitaminene og vitamin C er vannløselige.


Mineraler og sporstoffer

Mineraler og sporstoffer er uorganiske stoffer som kroppen trenger. Grunnen til at de skilles i to grupper er at kroppen trenger tilførsel av større mengder med mineraler enn sporstoffer. Kalsium, fosfat, kalium, svovel, natrium og klor er eksempler på mineraler, mens jern, jod, selen og sink er sporstoffer. Ofte brukes ordet mineraler som en samlebetegnelse for både mineraler og sporstoffer.