Hva leter du etter?

Kjøttforbruk

De nyeste tallene om nordmenns kjøttforbruk viser at hver nordmann i gjennomsnitt spiser 54 kg kjøtt i året. Når det gjelder inntak av rødt kjøtt, spiser vi 41,9 kg i gjennomsnitt i året, eller 115 gram om dagen. Det er ca. 8 gram, eller én skive med kjøttpålegg over anbefalingene fra de offentlige kostrådene.


Publisert: 17 feb, 2017 Oppdatert: 20 feb, 2017

Animalia beregner hvert år hvor mye kjøtt hver innbygger spiser. For å gjøre dette tar man hensyn til det vi ikke kan spise på et dyr. Dette er både bein, hud og noe fett. I tillegg tar man i beregningene høyde for svinn. På den måten får man den mengden vi faktisk inntar. Dette tallet vil derfor være lavere enn for eksempel tall fra Helsedirektoratet hvor dette ikke er tatt hensyn til.

Beregningene viser at reelt totalforbruk av kjøtt var på 282 537 tonn i 2016. Dette tilsvarer beregnet gjennomsnittlig forbruk på 54 kg kjøtt per innbygger i året. Per dag tilsvarer dette omtrent 148 gram kjøtt per innbygger.

Inntaket av rødt kjøtt

Rødt kjøtt inkluderer kjøtt fra svin, storfe, sau/lam og geit. I 2015 var inntaket av rødt kjøtt på 41,9 kg i året, noe som tilsvarer et daglig inntak på omtrent 115 gram rødt kjøtt. Vi spiser mest svinekjøtt, deretter storfekjøtt (se tabell). Dette er beregnet i rå vare. Inntaket liger ca. 9 gram, eller en skive med kjøttpålegg over anbefalingene i de offentlige kostrådene som anbefaler maks 107 gram kjøtt per dag. Les mer om kostrådene her

Økt forbruk av kylling

Fra 1990-tallet og fram til i dag har økningen i kjøttinntak i hovedsak bestått av gradvis høyere forbruk av kylling, og noe økning i forbruket av svinekjøtt. For storfe- og lammekjøtt har forbruket vært nokså stabilt. I perioden 2008–2015 har det beregnede årlige inntaket av rødt kjøtt ligget mellom 39,5 og 42,2 kg per person. 

Norge sammenlignet med andre land

Det er vanskelig å finne tall som er direkte sammenlignbare med andre land når det gjelder reelt kjøttforbruk. Engrostall er ofte det beste en har til dette. Dette er tallene Helsedirektoratet bruker og som inkluderer beins, skinn og andre ting vi ikke spiser samt svinn. Hos våre nærmeste naboer Sverige og Danmark lå engrostallene for kjøtt i 2011 henholdsvis 8,4 og 8,8 kg høyere pr. person pr. år enn hos oss. I mange land i den vestlige verden ligger engrostallene på nivå med eller høyere enn oss. I Australia og USA var engrostallene for kjøtt i 2011 nærmere det dobbelte av i Norge. 

Vi ønsker å velge norsk, og ta hensyn til miljø, bærekraft og dyrevelferd

Mer omfattende forbrukerundersøkelser bekrefter at norsk opprinnelse er et viktig kriterium og at folk først og fremst oppgir ønske om å støtte norsk landbruk og man forbinder norsk matproduksjon med høy mattrygghet. Folks bevissthet rundt dyrevelferd øker og flere oppgir at dyrevelferd er viktigere enn hensynet til miljø når de velger kjøtt- og eggprodukter. Men også bærekraft-, klima- og miljøperspektivet styrker sin posisjon hos forbruker og man oppgir å være mest bevisst slike hensyn ved innkjøp av kjøtt og grønnsaker