Hva leter du etter?

Veiledning i Påstandsregelverket

Ernæring og helsepåstander skal hjelpe bedrifter til å få like konkurransevilkår og gi høy forbrukerbeskyttelse. 


Publisert: 15 mar, 2017 Oppdatert: 15 mar, 2017

Matvarebransjen må følge regelverket som bestemmer hva matprodusentene har lov til å skrive, si eller kommunisere til forbrukerne om helseeffekter og innhold av næringsstoffer i matvarer. Mange føler regelverket er komplisert og vanskelig, og bruker mye tid på å regne ut innhold av næringsstoffer, se på godkjente påstander for så å vurdere om de er relevante  

Vi kan hjelpe med presentasjon og informasjon 

Vi har god kunnskap om og satt oss godt inn i regelverket og hjelper gjerne din bedrift. Vi har vært i dialog med og vært på mange presentasjoner om regelverket med Mattilsynet i Norge, men også i Sverige. Vi kan gi råd og veiledning, holde presentasjoner om regelverket eller diskutere mulighetene din bedrift har for kommunikasjon når man må forholde seg til ernærings- og helsepåstandene. Vi kan se på matvaren du ønsker å promotere og komme med konkrete forslag til hvilke helse- og ernæringspåstander som kan være aktuelle.  

For veiledning om regelverket ta kontakt med Hanne Hennig Havdal 

Animalia har i tillegg utviklet en Påstandskalkulator som beregner mulige påstander basert på grenseverdiene i regelverket. 

Hva er en påstand?  

En ernæringspåstand sier noe om hva en matvare inneholder, for eksempel jern, proteiner, mettet fett o.l. Regelverket lister opp hvilke påstander man kan bruke og hvilke mengder matvaren må inneholde for å kunne deklarere en ernæringspåstand.  

En helsepåstand sier noe om effekten matvaren har på kroppen. Dette kan være en funksjon, for eksempel «vitamin C bidrar til immunsystemets normale funksjon», det kan si noe om risikofaktorer for sykdom eller noe om barns utvikling.  

Hvem må følge regelverket? 

Det som avgjør om forordningen må følges eller ikke er om påstandene brukes i den hensikt å fremme salg eller forbruk av enkelte matvarerDette kan være både på emballasje, på nettsider eller i reklame. Det gjelder både gjennom bruk av bilder, symboler, tekst og grafikk som kan oppfattes som at matvaren har spesielle egenskaper. Pressen, vitenskapelige publikasjoner, veiledning eller offentlige kostråd er ikke omfattet av regelverket.