Nasjonale kostråd

Sunt og variert kosthold gir et godt grunnlag for god helse, samtidig som det bidrar til å dekke behovet for næringsstoffer. Variert og sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet, reduserer risikoen for blant annet hjerte – og karsykdommer, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, overvekt og fedme.

Forskningen på kosthold og helse er omfattende. De norske kostrådene er basert på rapporten “Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer”. Den bygger på systematiske kunnskapsoppsummeringer nasjonalt og internasjonalt. Rapporten konkluderer med 13 konkrete kostråd. I tillegg står de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR2012) sentralt i utviklingen av kostrådene i alle de nordiske landene. Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å formidle kostrådene til befolkningen.

De siste oppdaterte kostrådene ble utgitt i 2011. Kostrådene skal bidra til å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, og er først og fremst rettet mot friske voksne individer, men kan også brukes til andre grupper i befolkningen så lenge rådene tilpasses de ulike gruppenes spesielle behov.

I 2019 startet arbeidet med nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2022), som etter planen skal lanseres i 2022. Man forventer at det vil komme nye oppdaterte kostråd i etterkant av dette.

Fokus på helheten i kostholdet

Kostrådene understreker et viktig poeng: vi spiser et helt kosthold, og de enkelte matvaregruppene og rådene må derfor ses i sammenheng med de andre. Det er med andre ord ikke én enkelt matvare eller ingrediens i et kosthold som avgjør om det er sunt eller ikke. Det første kostrådet oppsummerer nettopp dette: det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, med begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.

Råd 6. omhandler kjøtt og kjøttprodukter. Det anbefales at man velger magert kjøtt og magre kjøttprodukter og begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. Det anbefales et maksimalt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt på 500 g pr uke som en del av et sunt og variert kosthold. 500 g ferdig tilberedt vare tilsvarer 700-750 g i rå vare. Det vil si omtrent 2-3 middager med kjøtt i uken, samt litt kjøttpålegg. Det gis ingen mengdeanbefalinger for hvitt kjøtt og vilt.

kostråd.png

Kilde: helsedirektoratet.no