Hva spiser husdyra?

Husdyr i Norge spiser i all hovedsak norsk fôr.

Drøvtyggerne; storfe, sau og geit har det fortrinnet at de kan omsette gras som ikke kan brukes til menneskemat til høyverdige matvarer i form av kjøtt og melk. I tillegg spiser dyra kraftfôr.  Andel grovfôr og andel kraftfôr varierer mellom de enkelte dyreslagene, se tabellen nedenfor.

De enmaga dyrene, som svin og fjørfe, spiser kraftfôr og har det fortrinnet at de utnytter de tilførte næringsstoffene svært effektivt. Kraftfôr består hovedsakelig av korn, i tillegg til proteiner, fett og mineraler.

År 2014 Andel av kraftfôr i fôrseddelen til dyret (%) Andel av kraftfôret som er produsert på norske råvarer *) Andel av det totale fôret (grovfôr og kraftôr) som er produsert på norske råvarer
Storfe- melkeprod 43% Ca. 50% Ca. 80%
Storefe- ammeku 5-12% Ca. 60% 90-97%
Storfe okser- intensiv produksjon ca 43% Ca. 50% Ca. 80%
Sau Under 5% på søye- vanskelig å anslå for slaktemodne lam Ca. 70% 85-97%
Svin 100% Ca. 70% Ca. 70%
Kylling 100% fra 0-65 % avhengig av størrelse på norsk kornavnling- tilgang til fôrhvete- varier fra år til år Fra 0-65%
Eggproduksjon 100% Fra 20-70% avhengig av størrelsen på norsk kornavling- tilgang til fôrhvete- varier fra år til år Fra 20-70%

Soya

Soya har egenskaper som passer ypperlig med det norske fôrkornet, med høy andel protein og lav andel karbohydrater, noe som gir plass til større bruk av norsk korn. Soyaandelen i kraftfôr i Norge ligger på ca. 10 prosent, mot 16 prosent i EU.

Bærekraftig produksjon av soyabønner betyr at man produserer soyabønner uten at det fører til avskoging, uten at det skader lokalbefolkningens rettigheter, uten at man overforbruker vannressursene, arbeidstakerrettigheter, samtidig som det skaper økonomisk vekst i produksjonsområdet.

All norsk import av soya til fôr er sertifisert, det vil si produsert bærekraftig.

  • Norsk fôrbransje var først i verden med å nekte bruk av genmodifisert soya (GMO)og et av få land som har kjørt 100% GMO fritt med full sporbarhet siden 1996.
  • Alt soyamel til dyrefôr i Norge er bærekraftsertifisert av PROTERRA eller RTRS (Round Table Responsible Soy).
  • I dag er kun 2 % av produksjonen av soyabønner sertifisert som bærekraftig produksjon. Norge kjøper 1/6 av dette.
  • Soya importert til Norge kommer fra områder som ikke er avskoget etter 2004

(Kilde: Felleskjøpet)