Hva leter du etter?

Mattrygghet


Image mattrygghet1.jpg without description

Animalia arbeider med mattrygghet gjennom hele verdikjeden. Vi bidrar til riktig medisinbruk i primærproduksjonen gjennom økt veterinærkompetanse på produksjonsdyr. Vi gjennomfører tiltak for å redusere leveranser av skitne slaktedyr, og bidrar til tryggere produksjon blant annet gjennom anvendt forskning, overvåknings- og kontrollprogrammer, utvikling av bransjeretningslinjer og opplæring av operatører og ledelse.Sigrun J. Hauge

Fagsjef - Mattrygghet Mattrygghet

Ole-Johan Røtterud

Spesialrådgiver Mattrygghet

Mohamed Abdella

Spesialveterinær Mattrygghet