Hva leter du etter?

Mattrygghet


Animalia arbeider med mattrygghet gjennom hele verdikjeden. Vi bidrar til riktig medisinbruk i primærproduksjonen gjennom økt veterinærkompetanse på produksjonsdyr. Vi gjennomfører tiltak for å redusere leveranser av skitne slaktedyr, og bidrar til tryggere produksjon blant annet gjennom anvendt forskning, overvåknings- og kontrollprogrammer, utvikling av bransjeretningslinjer og opplæring av operatører og ledelse.


Fagsjef - Mattrygghet

Mattrygghet

Tlf: 996 03 829
sigrun.hauge@animalia.no

Spesialrådgiver

Mattrygghet

Tlf: 908 20 858
ole-johan.rotterud@animalia.no