Hva leter du etter?

Aktuelt fra Mattrygghet


21.03.2019

Skitne slaktedyr

Storfe som har reine huder ved slakting, gir mindre forurensing og bakterier på slaktoverflaten enn dyr med skitne huder.

19.12.2018

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Januar 2019 vil det avholdes kurs tre steder i landet for bedømming av skitne slaktedyr.

06.03.2018

Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.

23.10.2017

Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid ble arrangert 20. oktober

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

16.08.2016

Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, fulgt av salmonellose på andreplass, selv om tilfellene av salmonellose fortsatt -reduseres.