Selvforsyning

FNs klimapanel (IPCC) har uttrykt at det er nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon, og at produksjonen må være tilpasset de naturgitte forholdene. I følge FN har alle land har rett og plikt til å produsere sin egen mat.

Selvforsyningsgraden varierer mellom matvarer, og i Norge er vi stort sett selvforsynte med animalske matvarer. Selvforsyningsgraden for kjøtt er 94 prosent, egg 98 prosent og meieriprodukter varierer fra 88 (ost) til 100 prosent (melk og fløte).

Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av engrosforbruket av matvarer – regnet på energibasiskj eller terajoule– som kommer fra norsk produksjon.I Helsedirektorates rapport «Utviklingen i norsk kosthold» (2015) er selvforsyningsgraden oppgitt til å være 46 prosent (prognose 2015). Import av fôr er ikke hensyntatt i dette tallet.

Mest animalsk

Animalske matvarer utgjør i overkant en tredjedel av den norske gjennomsnittsdietten regnet i energimengde, mens vegetabilske matvarer utgjør knappe to tredjedeler. Dette er total energi, det vil si både importerte matvarer og den delen vi produserer selv. Av den delen vi produserer selv, utgjør animalske matvarer mer en 70%. Det innebærer at norsk husdyrproduksjon bidrar vesentlig til vår selvforsyning.