E-læringskurs om dyrehelse og smittevern - meld interesse

Trenger du oppdatert kunnskap om dyrehelse og smittevern? Animalia er i gang med å utvikle nytt e-læringskurs, fyll ut skjema for å holde deg oppdatert på utviklingen av kurset.

Kurset inneholder en generell del om dyrehelsa i Norge, som også tar for seg den enkelte produsents ansvar om smittevern i egen besetning og forebygging av smittespredning. Det forventes følgende utrulling av kurset med den generelle delen og artsvise moduler slik:

Før jul - storfe og sau

Etter jul- geit, svin, fjørfe og kamelider