Animalia styrker produksjonen av kjøtt- og egg langs hele verdikjeden