Animalia styrker produksjonen av kjøtt og egg langs hele verdikjeden