Hva leter du etter?

Fjørfe


Fjørfe

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom fuglesjukdom. Hvert år er det sjukdomsutbrudd i alle former for hold av tamfjørfe på kontinentet. Dette faller gjerne samtidig med store villfugltrekk høst, vinter og vår. Villfugl, og da særlig «vannfugl», er viktigste smittereservoar. De virusvariantene vi frykter mest er H5- og H7-variantene. Godt smittevern- og gode hygienerutiner er viktig for å forebygge smitte.


Kontakt oss

Prosjektleder

Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 909 99 377
guro.vasdal@animalia.no

Spesialveterinær

Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 952 67 046/ 23 05 98 09
thorbjorn.refsum@animalia.no

Spesialrådgiver

Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 416 00 213
tone.beate.hansen@animalia.no

Spesialveterinær

Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 994 15 317
magne.hansen@animalia.no

Spesialveterinær

Helsetjenester og KOORIMP

Tlf: 906 05 027
kathe.kittelsen@animalia.no