Kjøttskjæring

Pilotanlegget

Animalia har Nordens eneste pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i daglig kjøttskjæring. Pilotanlegget er også et verksted for utvikling og utprøving av ny teknologi, industrirettet forskning og kunnskapsoverføring for norsk kjøttbransje.

Kompetanse

Fagområdet Skjæring og analyse i Animalia består av sju fagkonsulenter med svennebrev i kjøttfagene, samt lang og bred erfaring fra kjøttbransjen. Vi har solid faglig kompetanse innen kjøttskjæring, skjærekvalitet og produktspesifikasjoner. I gruppen har vi dessuten klassifiseringssertifikat og kompetanse i arbeidsstudier  og næringsmiddelteknikk. Leder har forskerkompetanse med anvendt statistikk som spesialfelt, og lang erfaring innen næringsmiddelforskning. I tillegg til teoretisk kunnskap og praktisk erfaring har vi et faglig internasjonalt nettverk som er nyttig for norsk kjøttindustri.

Pilotanlegget ligger på Økern Torgvei 13, inngang B