Bedre kalkyledata

Vi har spesialiserte systemer for detaljert registrering av slakt som er nøyaktig nedskåret etter spesifiserte skjæremønstre.

Vi benytter en norskutviklet skanner for ikke-destruktive fettmålinger i sorteringskjøtt og stykningsdeler. Dette gir oss effektiv datafangst til utbytteberegninger og kalkylegrunnlag. Vi gjennomfører også oppdrags- og prosjektbasert kalkyleskjæring av mindre partier storfe, småfe, gris og reinsdyr.

Ta kontakt om du lurer på hva kan hjelpe deg med.