Egg og helse

Egg er en kilde til flere ulike næringsstoffer, likevel kan ikke egg få verken Nøkkelhull- merking eller er inkludert i kostrådene. 

I år 2011 fikk Norge for første gang kostråd med mengdeangivelser av ulike matvarer for den friske, voksne befolkningen. En arbeidsgruppe bestående av norske eksperter på kosthold og helse hadde arbeidet seg gjennom store mengder litteratur på området ernæring, mat og helse. Resultatet ble en tykk og omfattende faglig rapport med informasjon om ulike matvaregruppers påvirkning på helsen. Sunt kosthold, fysisk aktivitet og ingen røyking kan bidra til å forebygge sykdommer tidlig i livet og gi god helse langt inn i alderdommen. Mange tidlige dødsfall og sykdomstilfeller av hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes kan forebygges med sunn livsstil. Denne bakgrunnsinformasjonen ble oppsummert i 13 enkle kostråd for et sunnere kosthold. Hensikten med kostrådene er å fremme folkehelsen og forebygge livsstilssykdommer.

Ingen kostråd på egg

I de norske kostrådene finnes det ikke noe konkret råd om hvor mange egg man kan eller bør spise i uken. Nasjonalt råd for ernæring konkluderer i rapporten "Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer" med at det ikke er dokumentasjon for en sammenheng mellom inntak av egg og kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft. Les mer om egg og kostråd på Matportalen 

Ingen egg med nøkkelhull

Egg kan ikke få nøkkelhullsmerket. For at en matvare skal kunne få nøkkelhull må man kunne sammenligne ulike matvarer i en matvaregruppe for å gi forbrukeren kunnskap om det sunneste ernæringsmessige alternativet. Ettersom man det ikke er noen ernæringsmessige forskjeller på ulike typer egg som f.eks. økologiske egg, egg fra frittgående høner eller andre egg kan man ikke rangere dem, og dermed kan man heller ikke gi et nøkkelhullsmerke.

Kilde:

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring 2011.