Hva leter du etter?

Om Animalia

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.


Publisert: 06 okt, 2016 Oppdatert: 06 okt, 2016

Vi er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggeproduksjon. Animalias virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalias virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter. Driften er i dag regulert gjennom en avtale mellom samvirket v/ Nortura SA og private kjøtt- og eggprodusenter v/ Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Omsetningsrådet godkjenner strategi- og handlingsplan samt budsjett og regnskap for Animalia og andre felles tiltak som er finansiert gjennom omsetningsavgift. Bransjestyret har representanter både fra kjøtt- og eggbransjen. Dagens mandat og sammensetning er beskrevet i en avtale mellom KLF og Nortura fra 2007.