Retningslinje Åpenhetsloven

Animalia respekterer grunnleggende menneskerettigheter og mener det er grunnleggende å ha anstendige arbeidsforhold, både i selskapet og hos forretningspartnere og leverandører.

Det er ingen stor risiko for at det brytes menneskerettigheter i sammenheng med Animalias virksomhet pr i dag. Animalia har selv meget anstendige arbeidsforhold, og en god kjønnssammensetning med høy grad av likelønn. Vi har to aktive fagforeninger i bedriften som samarbeider bra med ledelsen gjennom månedlige møter.

Alvorlige konsekvenser (tvangsarbeid, barnearbeid, lønnsdiskriminering, forbud mot fagforeninger og lønninger man ikke kan leve av) nevnt i Åpenhetslovens intensjoner er veldig fremmed fra Animalias virksomhet i dag. Vi benytter oss av store kjente leverandører der risikoen for slike konsekvenser er lave. Animalia har som intensjon å følge med på utviklingen innen beste praksis i etterlevelse av Åpenhetsloven, og vil starte med en kartlegging av risiko hos ulike leverandører, samt ta opp emnet i alle nye kontraktsforhandlinger. Siste nytt er at vi har tatt kontakt med en leverandører der vi mente at risikoen for lave lønninger var til stede. Vi fikk tilfredsstillende svar fra dem som vi har arkivert.

Foreløpig aktsomhetsvurdering: Animalia har som utgangspunkt at norsk lovgivning ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En norsk leverandør som etterlever – eller i alle fall forsøker så godt den kan å etterleve – norsk lov, respekterer dermed menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Animalia har ikke virksomhet eller leverandører i land som ikke har lovgivning som ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Retningslinje oppdatert 28. september 2023.