Styret Animalia AS

Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF). Eierskapet fordeler seg med 66% til Nortura SA og 34% til KLF. Animalia AS styre består av seks aksjonærvalgte styremedlemmer og to ansattrepresentanter.

Styret i Animalia AS består av:

  • Rolf Gjermund Fjeldheim, styreleder, direktør Bransje/ Marked
    Nortura SA 
  • Fredrik Strømmen, styrets nestleder, CEO Den stolte Hane
  • Hanne Steen, direktør Kvalitet/ trygg mat Nortura SA
  • Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør KLF
  • Bernt Snapa, utviklingssjef Nortura SA
  • Christoffer Furuseth, Transport og IT ved Furuseth AS
  • Synnøve Vatn, ansattrepresentant
  • Torill Emblem Nysted, ansattrepresentant