Kodeliste for slakteri

Felles kodeverk for utvidet sjukdomsregistrering, ante mortem- og post mortem-diagnoser.

Bruken av anmerkningskoder på slakt har etter hvert blitt nokså omfattende, og en ensartet kodeliste for alle slakterier i Norge har ikke vært utarbeidet tidligere. I 2015 ble det gjort en opprydding i kodesystemet, med en felles kodeliste for hele landet og flere koder frigjort til intern bruk for slakteriene.

Fra 1. januar 2018 har det på ønske fra Mattilsynet blitt innskrenkinger i bruk av kode fra utvidet sykdomsregistrering. Det vil ikke lenger være mulig å bruke koder som ender på 4 eller 5.