Kjøttproduksjon og miljø

Klima og miljø blandes ofte sammen i dagligspråket, men er egentlig ulike begreper. Mens klima er et typisk værmønster på et sted, vanligvis over en lengre tidsperiode, er miljø et mer komplekst begrep som i tillegg til klimatiske forhold omfatter hele økosystemer og livsmiljøet for både mennesker og andre arter.

All matproduksjon, enten det er kjøtt-, meieri, - plante eller fiskeproduksjon, har en innvirkning på miljøet. Avhengig av hvordan kjøttet, melken, plantene eller fisken produseres, kan denne innvirkningen være positiv, nøytral eller negativ.

Miljø er en av tre sentrale områder i bærekraft, sammen med sosiale forhold og økonomi. For å opprettholde en produksjon som også kan overtas av generasjoner etter oss er det viktig å gjøre minst mulig skade på miljøet. For å sikre en bærekraftig matproduksjon fra et miljømessig ståsted, er det mange ulike faktorer som er viktige, noe som er illustrert i figuren nedenfor. Eksempler på viktige miljøparametre innen matproduksjon inkluderer bevaring av matjord og jordsmonn, kulturlandskap og biologisk mangfold.

Figuren viser også at et ensidig fokus på bare én av faktorene ikke alene kan sidestilles med bærekraft. Alle faktorene må ses i sammenheng med hverandre.

Eksempler på miljøkrav landbruket må oppfylle for en bærekraftig matproduksjon.

Eksempler på miljøkrav landbruket må oppfylle for en bærekraftig matproduksjon.

Fotograf : Animalia