Avliving av storfe, småfe og gris

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide.

Bedøving og avliving må gjøres på en måte som forhindrer unødvendig lidelse hos dyret og ivaretar sikkerheten til den som utfører oppgaven. Avliving av storfe, småfe og gris er beskrevet i brosjyren under:

Du finner også informasjonsmateriell om avliving av de ulike dyreartene her: