Hva leter du etter?

Avliving av storfe, småfe og gris

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide.


Publisert: 17 sep, 2018 Oppdatert: 17 sep, 2018

Bedøving og avliving må gjøres på en måte som forhindrer unødvendig lidelse hos dyret og ivaretar sikkerheten til den som utfører oppgaven. Avliving av storfe, småfe og gris er beskrevet i brosjyren under:

Du finner også informasjonsmateriell om avliving av de ulike dyreartene her: