Avliving av storfe på gården

Storfe med sykdommer og skader som ikke kan eller skal behandles skal avlives så raskt som mulig slik at dyret slipper å lide. Dette er lovfestet.

Regelverket sier videre at den som utfører bedøvingen og avlivingen skal ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.

I de fleste tilfeller vil nødslaktebilen eller veterinær tilkalles når storfe skal avlives, men nødsituasjoner kan oppstå der dyreeier må gjøre jobben selv. Avliving av kalver kan også være aktuelt å utføre selv.

Last ned brosjyre om avlivning av storfe på gården (pdf)