Hva leter du etter?

Antibiotikaresistens


Antibiotikaresistens innebærer at bakterier kan leve videre og formere seg, selv om de utsettes for antibiotika. Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika. Både disse og andre bakterier kan utvikle resistens mot antibiotika som de utsettes for.


Fagdirektør - Husdyr

Fagdirektør- Husdyr

Tlf: 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no

Fagsjef - Beredskap

Beredskap

Tlf: 901 19 695
synnove.vatn@animalia.no