Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier kan leve videre og formere seg, selv om de utsettes for antibiotika. Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika. Både disse og andre bakterier kan utvikle resistens mot antibiotika som de utsettes for.

Ass. direktør - Fagdirektør Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: +47 908 55 568

Fagdirektør Dyrehelse og beredskap

Tlf: +47 901 19 695