Hva leter du etter?

Antibiotikaresistens


Antibiotikaresistens innebærer at bakterier kan leve videre og formere seg, selv om de utsettes for antibiotika. Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika. Både disse og andre bakterier kan utvikle resistens mot antibiotika som de utsettes for.Ola Nafstad

Fagdirektør - Husdyr Fagdirektør- Husdyr

Synnøve Vatn

Fagsjef - Beredskap Beredskap