Norske publikasjoner

Nedenfor er det listet opp sentrale publikasjoner innenfor antibiotikaresistent, publisert av norske fagmiljøer.