Husdyrkontrollene

Animalia forvalter Storfekjøttkontrollen, Sauekontrollen, Ingris og Ammegeitkontrollen.

Varsel om planlagt nedetid
Husdyrkontrollene vil være nede fra torsdag 26. mai kl. 20:00 til fredag 27. mai kl. 08:00. Det må påregnes noe ustabilitet utover fredag. Vi vet at tidspunktene for nedetiden passer dårlig, men vi får dessverre ikke påvirket dette. Resultatet av disse to rundene med nedetid resulterer i raskere applikasjoner og et sikrere driftsmiljø.

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Alle storfeprodusenter i Norge kan være medlem i Storfekjøttkontrollen.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine data selv eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Ingris er et styrings- og registreringsverktøy. Datene samles i en sentral database og danner grunnlag for avlsarbeidet på gris, statistikker, forskning og prognoser for slakt.

Ammegeitkontrollen er åpen for alle ammegeitprodusenter i Norge. Den gir oversikt over alle dyrene - fra fødsel til slakt.