Husdyrkontrollene

Animalia forvalter Storfekjøttkontrollen, Sauekontrollen, Ingris og Ammegeitkontrollen.

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Alle storfeprodusenter i Norge kan være medlem i Storfekjøttkontrollen.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine data selv eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Ingris er et styrings- og registreringsverktøy. Datene samles i en sentral database og danner grunnlag for avlsarbeidet på gris, statistikker, forskning og prognoser for slakt.

Ammegeitkontrollen er åpen for alle ammegeitprodusenter i Norge. Den gir oversikt over alle dyrene - fra fødsel til slakt.