Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Det er i dag over 4 800 medlemmer i Storfekjøttkontrollen.

 

Hjelp

For spørsmål  ta kontakt med rådgiver på ditt slakteri

Om Storfekjøttkontrollen

Alle storfeprodusenter i Norge kan være medlem i Storfekjøttkontrollen. Medlemsskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen. Du kan velge om du vil registrere besetningsopplysninger på selv, eller la en rådgiver registrere opplysningene. Storfekjøttkontrollen gir deg oversikt over dyrene fra fødsel til slakting enten du har ammeku og/eller fôringsdyr. Storfekjøttkontrollen gir deg:

 • Enkel registrering
  Det er enkelt å registrere data for alt som skjer i besetningen; bedekninger, kalvinger, veiinger, kjøp og salg, slakting og helseregistreringer.

 • Automatiske overføringer
  Slaktedata, insemineringer, drektighetskontroll og avlsverdier overføres automatisk til din besetning i Storfekjøttkontrollen.

 • Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret (HR)
  Data registreres direkte i HR, samtidig som det registreres i Storfekjøttkontrollen. Registrerer du i Storfekjøttkontrollen oppfyller du dermed din registreringsplikt overfor HR. 

 • Automatisk oppdatering av dyrenes opplysninger
  Ved kjøp av dyr som er registrert i Storfekjøttkontrollen, får du automatisk med tidligere registrerte opplysninger.

 • Rådgiver som hjelper deg om du står fast
  Alle medlemmer får automatisk tildelt en rådgiver/brukerstøtte hos sitt slakteri som man kan kontakte for gratis hjelp og veiledning i programmet. 

 • Oversikt over arbeidsoppgaver
  Lettfattelige og nyttige oversikter over dyr og arbeidsoppgaver. Du kan ta ut styringslister, som lister opp alle dyr som har forventede hendelser etter dato, og som du kan planlegge arbeidsdagene ut fra.

 • Fleksibelt og lett tilgjengelig
  Registrering kan foretas hvor som helst og når som helst. Det eneste du trenger er en pc eller mobil/nettbrett med internettilgang.

 • Mindre arbeid og økt sikkerhet
  Du trenger ikke ta sikkerhetskopier og overføre filer. Alle data ligger på en sentral server. Nye versjoner blir tilgjengelige for deg uten at du trenger å foreta deg noe som helst.