Dyrehelseportalen

Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon.

Tanken er at enkel og sikker rapportering av data skal sikre både at data blir rapportert og at kvaliteten blir god. Prinsippet om at data skal rapporteres en gang ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem, skal ligge til grunn. Det skal gjelde både for veterinærer og dyreeiere som skal rapportere. Dyrehelseportalen er et samarbeid mellom Animalia, Tine og Geno.

Gå til Dyrehelseportalen


Bestill brukernavn og passord for veterinær

Bestill brukernavn og passord for slakteri og lokalt mattilsyn