Nyhetsbrev fra Helsetjenestene

Helsetjenesten for sau og storfe i Animalia tilbyr nyhetsbrev til veterinærer.

Nyhetsbrevet inneholder informasjon om forebyggende helsearbeid og velferd hos storfe og sau. I saker med stor interesse for praktiserende veterinærer vil også Helsetjenestene for fjørfe og svin, gi informasjon i dette nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet erstatter de tidligere nyhetsbrevene fra Helsetjenesten for sau og Kontrollprogram for Bekjempelse av BRSV og BCoV.

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelser fra oss, og du kan når som helst melde deg av ved å klikke på avmeldingslinken som ligger i hvert av nyhetsbrevene vi sender ut.