Storfe

Dyrevelferdsprogram for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe trådte i kraft i 2022.

Les mer om det her.

Spørsmål om dyrevelferdsprogrammet og Velferdsportal storfe kan rettes til:
vpstorfe@animalia.no eller på tlf: 91 17 10 50 (man, ons, fre 10-15).

Kontakt oss

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322

Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 908 55 568

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Tlf: 415 47 433