Storfe

BRSV og BCoV: Send inn prøve når du har fått tilsendt prøveutstyr!

Materiell for uttak av enten melkeprøve eller blodprøve for analyse av BRSV og BCoV, sendes ut til alle besetninger med mordyr mellom 1. september og 15. oktober. Ammekubesetninger får blodprøveutstyr. NB! De som har tatt prøve nylig kan vente til det nærmer seg et år siden sist. Vi oppfordrer alle til å sende inn prøve fra sin besetning!! Analysene er gratis.

For å få jamn innsending av prøver til laboratoriet ønsker vi at prøvene sendes inn så snart som mulig etter at du har mottatt utstyret! Det bidrar til at arbeidsbelastningen med analysene blir bedre fordelt. Det er viktig for å kunne gi raske svar. Normalt vil svar foreligge i løpet av 14 dager. I perioder med svært mye innsendte prøver kan det ta noe lengre tid. Alle melkeleverandører til Tine og Q-meieriene i Gausdal, kan sende inn både melke- og blodprøver med tankbil.

Laboratoriet ønsker ikke at det sendes inn prøver i tidsrommet 10. desember til 1. januar.

Spørsmål kan rettes til Harald Holm, flf: 952 32 535, e-post: harald.holm@animalia.no

Kontakt oss

Fung adm. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 908 55 568

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Tlf: 415 47 433