Storfe

Kontakt oss

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322

Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 908 55 568

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Tlf: 415 47 433