Hva leter du etter?

Storfe


Aktuelt

Ny organisering av Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe blir en del av Animalia fra 1. januar 2018. Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.


Kontakt oss

Fagdirektør - Husdyr

Fagdirektør- Husdyr

Tlf: 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Husdyrkontrollene

Tlf: 415 47 433
solveig.bjornholt@animalia.no

Spesialveterinær

Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322
ase.sogstad@animalia.no

Prosjektleder

Helsetjenesten for storfe

Tlf: 952 32 535
harald.holm@animalia.no