Hva leter du etter?

Storfe


Image 1-storfe-940x280.jpg without description
Image Storfe-i-fjoset-ANM-00545_500.jpg without description

Aktuelt

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV gratis i 2017 og 2018

 Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestemt at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall. Kontakt oss

Ola Nafstad

Fagdirektør - Husdyr Fagdirektør- Husdyr

Solveig Bjørnholt

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen Husdyrkontrollene