Storfe

Meld interesse for grunnkurs i klauvskjæring 2021

Det vil i løpet av året bli avholdt grunnkurs i klauvskjæring. Pga Covid-19 situasjonen vil vi avvente kursavholdelse til høsten.

Kurset går over to dager og inneholder både teori og praktisk klauvskjæring. Dette er primært et kurs for personer som ønsker å starte opp med klauvskjæring, men også veterinærer og bønder som beskjærer i egen besetning kan delta.

Meld din interresse og få et varsel når endelig dato og sted for kurset er klart 

Kontakt oss

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322

Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 908 55 568

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Tlf: 415 47 433