Hva leter du etter?

Storfe


Gratis prøveanalyser for BRSV og BCoV hele 2019

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019. Det er kontrollprogrammet som finansierer prøveanalysene over sitt budsjett. Prøvetaking er svært viktig for å lykkes. Spesielt er det viktig i forbindelse med transport av liv- og slaktedyr.

Vi har økonomi til å dekke alle prøveanalyser også i år. Alle analyser blir derfor gratis for produsentene!


Kontakt oss

Fagdirektør - Husdyr

Fagdirektør- Husdyr

Tlf: 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Husdyrkontrollene

Tlf: 415 47 433
solveig.bjornholt@animalia.no

Spesialveterinær

Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322
ase.sogstad@animalia.no

Prosjektleder

Helsetjenesten for storfe

Tlf: 952 32 535
harald.holm@animalia.no