Hva leter du etter?

Storfe


Aktuelt

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV gratis i 2017 og 2018

 Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestemt at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall. 


Kontakt oss

Fagdirektør - Husdyr

Fagdirektør- Husdyr

Tlf: 908 55 568
ola.nafstad@animalia.no

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Husdyrkontrollene

Tlf: 415 47 433
solveig.bjornholt@animalia.no