Kalvehelse

Det første levedøgnet er den mest kritiske perioden i kalvens liv. Gode rutiner rett etter kalving er derfor svært viktig for å sikre kalven en god start på livet