Luftveisinfeksjon hos storfe

Forekomsten av luftveisinfeksjoner er økende i det norske storfeholdet, spesielt i de større besetningene. Smittsom luftveissjukdom viser seg når smittepresset overskrider dyrenes motstandskraft.

Dyrenes immunitet, oppstallingsmiljø og fôring er avgjørende for god motstandskraft. Økning i smittepress kan skje ved kontakt med andre besetninger, når besetningen vokser eller slås sammen, når dyr omgrupperes eller når dyr innad i besetningen blir sjuke.

I store besetninger vil en også ha kalvinger spredt ut over hele året. Dermed er det kontinuerlig tilgang på speddyr som kan bli sjuke og oppformere smittestoff.

Les om hvordan du kan beskytte dyra mot luftveisinfeksjoner i dette informasjonshefte fra Tine.