Mattrygghet

ListWare- ny holdbarhetskalkulator

Dette er en nettbasert programvare som regner ut holdbarhetstid for spiseklare produkter, basert på forekomst av Listeria. Perfekt for kvalitetspersonell i matvarebedrifter som ønsker et vitenskapelig forhold til hvilken holdbarhetsdato et produkt bør ha.

Les mer og bestill her