Animalia logo: Fire oransje dyrehoder i en sirkel, representert som enkle strektegninger av sau, gris, fjørfe og storfe.

Animalia supports the Norwegian meat and poultry production throughout the value chain.