Ansatte

Ansattlisten vises alfabetisk. Om du ikke vet navnet på den du skal snakke med, se oversikten til høyre eller ta kontakt med sentralbordet på 23 05 98 00. Sentralbordet er bemannet mandag til fredag  kl. 08 til 16.

Se her for brukerstøtte til husdyrkontrollene

Spesialveterinær - bedøving og avliving

Tlf: 959 19 692

Spesialrådgiver - Helsetjenesten for fjørfe

Tlf: 477 08 457

Kommunikasjons- og fagformidlingssjef

Tlf: 958 23 080

Spesialveterinær - dyretransport

Tlf: 913 50 752

Spesialrådgiver kurs og opplæring

Tlf: 906 11 860

Spesialrådgiver - Dyrehelseportalen

Tlf: 971 25 845

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 993 82 571

Spesialrådgiver – Husdyrkontrollene

Tlf: 482 60 518

Fagsjef - Husdyrkontrollene og Dyrehelseportalen

Tlf: 905 62 280

Spesialrådgiver - Sauekontrollen

Tlf:

Ass. direktør - Fagdirektør - Husdyrproduksjon og Dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold

Tlf: 908 55 568

Fagdirektør - FoU og innovasjon - Mattrygghet

Tlf: 916 84 143

Spesialveterinær – Dyrevelferdsprogram storfe og sau

Tlf: 941 89 217

Spesialrådgiver- Storfekjøttkontrollen

Tlf: 415 47 433

Fagsjef - Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten for storfe og Beredskap

Tlf: 901 19 695

Senior kommunikasjonsrådgiver

Tlf: 908 78 807

Spesialrådgiver ernæring og bærekraft

Tlf: 926 08 320

Spesialveterinær - Helsetjenesten for storfe

Tlf: 916 67 322