Karianne Spetaas Henriksen

Fagsjef - ernæring
Bærekraftig produksjon og kosthold