Karianne Spetaas Henriksen

Fungerende fagsjef - ernæring
Bærekraftig produksjon og kosthold