Hva leter du etter?

Animalia


FoU i Animalia

Animalia innehar flere roller i kjøtt- og eggnæringens FoU-arbeid. Vi har overordnet ansvar for å koordinere næringens langsiktige tematiske prioriteringer og de årlige innspillene til Landbruksdirektoratet og Forskningsrådet.

Om Animalia AS

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.

Publikasjoner

Animalia utgir to faste publikasjoner i året: Go'mørning og Kjøttets tilstand.